Carieră

Advanced Technology Systems

Expert contabil

ATS angajează expert contabil cu studii superioare de lungă durată, având ca atribuții principale managementul financiar, monitorizare, evaluare, raportare financiară, în contextul implementării activităţilor proiectelor cu finanațare din fonduri naționale și europene.

Tipul ofertei: Full time
Nivel carieră: Facultate
Țara: România
Oraș: Târgoviște
Domeniile ofertei: Software/Tehnologii, IT Hardware

Descrierea postului

Întocmirea situațiilor financiare;

Întocmirea situațiilor cheltuielilor: analiza eligibilității cheltuielilor aferente proiectului și urmărirea permanentă a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare;

Gestionarea conturilor speciale: raportări periodice cu privire la lucrări de evidență analitică a proiectelor cu finanțare din fonduri naționale și europene coroborate cu legislația în domeniu, inclusiv consultanță de specialitate în întocmirea raportărilor tehnico - finanaciare ale proiectelor;

Întocmirea lucrărilor specifice de evidență analitică a proiectelor cu finanțare din fonduri naționale și europene coroborate cu legislația în domeniu;

Analiza acțiunilor proiectului, respectiv a cheltuielilor realizate și raportate;

Pregătire şi experienţă în următoarele domenii

Studii universitare în profil economic sau informatic;

Cunoaşterea limbii engleze (scris şi vorbit);

Experienţă în implementarea și gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri naționale și europene;

Atestat de contabil autorizat emis de C.E.C.C.A.R.