Certificari

Advanced Technology Systems

Certificate ISO
CERTIND

Standardul ridicat al produselor dezvoltate şi realizate de firma Advanced Technology Systems a primit recunoaşterea organismelor abilitate, concretizându-se prin certificarea managementului calităţii ISO 9001:2001.

Certificat CERTIND SR EN ISO 9001:2008 ISO 9001/2008

Certificare inițială: 12.02.2007

Certificare curentă: 06.05.2016

Data expirării certificării curente: 29.03.2019

Nr. certificat: 14788 C

Sistem de management al securităţii informaţiei pentru: dezvoltare de software, furnizare de soluţii în domeniul eGovernment şi aplicaţii ERP, proiectare şi administrare de reţele, realizarea conexiunilor hard şi soft în vederea integrării, servicii de instruire şi consultanţă în tehnologia informaţiei şi managementul proiectelor.

Certificat CERTIND ISO/IEC 20000-1:2011

Certificare inițială: 12.02.2007

Certificare curentă: 06.05.2016

Data expirării certificării curente: 29.03.2019

Nr. certificat: 14788 SV

Sistem de management al calităţii, certificat CERTIND, pentru următoarele domenii de activitate: dezvoltare de software, furnizare de soluţii în domeniul eGovernment şi aplicaţii ERP, proiectare şi administrare de reţele, realizarea conexiunilor hard şi soft în vederea integrării, servicii de instruire şi consultanţă în tehnologia informaţiei şi managementul proiectelor.

Certificat CERTIND SR ISO/CEI 27001:2013 ISO/IEC 27001:2013

Certificare curentă: 15.5.2017

Data expirării certificării curente: 02.02.2020

Nr. certificat: 16690 SI

Sistem de management al serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei, ce presupune: Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat spre client)