Certificari

Advanced Technology Systems

Certificate ORDA

Dezvoltarea şi consolidarea sistemului proprietăţii intelectuale în domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe, în vederea asigurării unui mediu cultural şi economic care să stimuleze creativitatea şi să garanteze protejarea şi valorificarea rezultatelor acesteia.

Certificat de înregistrare în Registrul Național al programelor pentru calculator

Serie certificat: 001185BI

Nr. certificat: 08327

Data certificării: 16.01.2017 RNPC

Data expirării certificării curente: 1 an de la data emiterii certificarii

Denumire program certificat: ATLAS