Despre Noi

Advanced Technology Systems

Clienti
domenii si forme de cooperare

ATS a urmărit constant consolidarea cooperării sale cu instituţii publice şi private, ca mijloc de îmbunătăţire a performanţei şi eficienţei soluţiilor furnizate. Parteneriatele şi colaborările iniţiate la nivel naţional şi internaţional s-au focusat pe proiecte de cercetare şi dezvoltare în direcţii precum:

Soluţii de interoperabilitate la nivelul unităţilor de administraţie publică;

Aplicaţii bazate pe tehnologii mobile;

Soluţii de business bazate pe Web;

Sisteme de management al conţinutului şi al cunoştinţelor;

Sisteme de procesare distribuită.