mail this page

Sistemul vocal


Sistemul vocal pentru Administraţia Publică Locală reprezintă un ansamblu informatic integrator de componente hardware şi software, dezvoltat pentru a îmbunătăţi calitatea comunicării dintre instituţia de administraţie publică şi cetăţeni, respectiv mediul de afaceri. Sistemul permite atât informarea non-stop a cetăţenilor, cât şi preluarea şi transmiterea de mesaje vocale dinspre şi către cetăţeni.

Arhitectura sistemului

Sistemul Vocal se bazează pe o aplicaţie Client-Server, dezvoltata în tehnologie 3-Tier, în care nivelele sunt reprezentate de un server de baze de date MS SQL, un server de aplicaţie folosind tehnologii XML, SOAP, ADO şi de clientul dezvoltat în Delphi. Se livrează standard cu configuraţiile pentru Microsoft SQL Server, dar poate fi livrat cu suport şi pentru alte baze de date, ca de exemplu ORACLE, SyBase sau DB2.
Sistemul este alăcuit din două module principale: Call Center, care permite gestionarea listei de apeluri, a mesajelor primite, dosarelor şi răspunsurilor, şi Administrare, care include opţiuni de gestionare a agendei telefonice, nomenclatoarelor şi rapoartelor.

Modul Call Center

Aplicaţia se bazează pe unul sau mai multe fluxuri de mesaje, ce pot fi modificate şi extinse pentru a se adapta la o varietate foarte mare de cerinţe.
Un flux de mesaje reprezintă în fapt totalitatea opţiunilor accesibile în cadrul unui apel, grupate pe categorii, sub forma unei structuri arborescente.
Ascultarea opţiunilor şi navigarea în cadrul fluxului de mesaje se face folosind tastele unui telefon cu capabilităţi DTMF (telefon cu taste, sau telefon cu disc folosit împreună cu un dispozitiv de generat tonuri).
Cetăţeanul are posibilitatea de a transmite mesaje. În cadrul fiecărei opţiuni a fluxului de mesaje există un flux de procesare care conţine paşii (operaţiile), condiţiile şi ordinea în care aceştia sunt executaţi.

Listă Apeluri

Atunci când utilizatorul alege o anume opţiune din fluxul de mesaje, aplicaţia parcurge automat fluxul de procesare ataşat opţiunii respective.
Un flux de procesare poate conţine de la un simplu mesaj vocal, la o schemă mai complexă care implică interacţiuni cu utilizatorului.
De exemplu pentru autentificare, utilizatorul introduce CNP-ul şi parola, iar tot în cadrul fluxului de procesare se realizează verificarea acestora).
Aplicaţia oferă nu numai posibilitatea de a prelua apeluri de la cetăţeni, ci şi de a-i apela.
Pentru aceasta se construieşte un nou flux de mesaje cu informaţiile care vor fi transmise, după care se compune o listă cu persoanele care vor fi apelate.

Această listă poate fi compusă pe baza unei surse de date deja existentă care poate fi foarte uşor filtrată vizual, astfel încât să fie apelate strict persoanele carora li se adresează mesajul.
De exemplu, în cazul lucrărilor de reparaţie şi îmbunătăţire a reţelei de utilităţi, se pot apela toate persoanele domiciliate în zona afectată pentru a li se comunica din timp eventualele întreruperi (Anexa 1)

Modul Administrare

Funcţiile de administrare permit:
» Accesarea şi gestionarea tuturor numerelor înregistrate în sistem;
» Gestionarea tipurilor de dosare, a stării acestora, a entităţilor de soluţionare şi a şabloanelor de soluţionare;
» Crearea, modificarea şi rularea de rapoarte.
Copyright © 2015 Advanced Technology Systems. All rights reserved