• Modulul Sistem vocal este alăcuit din două module principale: Call Center, care permite gestionarea listei de apeluri, a mesajelor primite, dosarelor şi răspunsurilor, şi Administrare, care include opţiuni de gestionare a agendei telefonice, nomenclatoarelor şi rapoartelor.

  Obiectivele aplicației

  Modulul Sistem vocal are ca obiectiv principal informarea non-stop a contribuabililor despre cuantumul taxelor și impozitelor datorate administrației locale, precum și preluarea şi transmiterea de mesaje vocale dinspre și spre cetăţeni.

  Obiectivele specifice ale modulului Sistem vocal sunt:

  1 Urmărirea traseului parcurs pe flux de un apelant atât în timp real cât şi după operare;

  2 Interogarea şi consultarea taxelor şi impozitelor prin telefon, informarea contribuabililor despre cuantumul taxelor şi impozitelor datorate primăriei şi despre modalitatea prin care se poate plăti şi înştiinţarea cetăţenilor asupra sumelor restante de plată;

  3 Furnizarea de informaţii cu privire la adrese şi telefoane de contact, la programul de lucru cu publicul şi la programul de audienţe al direcţiilor subordonate Consiliului Local, informaţii de specialitate, grupate pe secţiuni, date despre cuantumul sumelor datorate de contribuabili administraţiei locale şi despre facilităţile puse la dispoziţia cetăţenilor;

  4 Transmiterea de solicitări verbale adresata unui departament al Administraţiei Publice locale;

 • Caracteristicile aplicației

  image-1

  Principalele caracteristici ale modulului Resurse umane sunt:

  Redarea unui fişier audio;
  Redarea unei înregistrări din baza de date pe baza unei conexiuni de tip ADO la una din bazele de date suportate de sistem;
  Citirea de DTMF-uri in secvenţă (ex: 13 digiţi pentru CNP);
  Înregistrarea de mesaje transmise de către contribuabili transmise către departamente;
  Citirea unei sume din baza de date folosind o conexiune compatibila ADO;
  Stoparea fluxului de execuţie in cazul in care sunt introduse comenzi eronate in punctele de autentificare;
  Formarea de mesaje pe baza unui şablon stabilit de utilizator( ex: “va informam ca la data de aveţi de plată…..”);
  Selecţia lista de contribuabili pentru înştiinţări de plata;
  Stabilira comunicaţie cu posturile telefonice si transmitere de mesaje preînregistrate;

 • Avantajele aplicației

  Permite interogarea bazei de date a primăriei la iniţiativa cetăţeanului printr-un grup de linii telefonice analogice ( posibil a fi grupate în hunting);
  Costurile reduse atât pentru cetăţean (în comparaţie cu deplasarea la sediul primăriei şi cu costurile accesului la Internet) cât şi pentru Primărie (prin scăderea fluxului de documente şi a costurilor poştale);
  Obţinerea unui răspuns avizat în scurt timp şi larga accesibilitate în utilizare, aplicaţia dispunând de un meniu facil de folosit;
  Creşterea eficientei prin reducerea stresului personalului angajat;
  Creşterea vitezei de transmitere a informaţiilor de la solicitant la funcţionar prin eliminarea intermediarilor în transmiterea informaţiilor;
  Prin intermediul acestui sistem, primarul are posibilitatea monitorizării în timp real a solicitărilor, timpului şi modului de răspuns la cererile cetăţeanului;
  Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date produce un jurnal al activităţii în format CSV;
  Serviciile puse la dispoziţie funcţionează 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

 • Listă Apeluri

  image-2

  Atunci când utilizatorul alege o anume opţiune din fluxul de mesaje, aplicaţia parcurge automat fluxul de procesare ataşat opţiunii respective.
  Un flux de procesare poate conţine de la un simplu mesaj vocal, la o schemă mai complexă care implică interacţiuni cu utilizatorului.
  De exemplu pentru autentificare, utilizatorul introduce CNP-ul şi parola, iar tot în cadrul fluxului de procesare se realizează verificarea acestora).
  Aplicaţia oferă nu numai posibilitatea de a prelua apeluri de la cetăţeni, ci şi de a-i apela.
  Pentru aceasta se construieşte un nou flux de mesaje cu informaţiile care vor fi transmise, după care se compune o listă cu persoanele care vor fi apelate.
  Această listă poate fi compusă pe baza unei surse de date deja existentă care poate fi foarte uşor filtrată vizual, astfel încât să fie apelate strict persoanele carora li se adresează mesajul.
  De exemplu, în cazul lucrărilor de reparaţie şi îmbunătăţire a reţelei de utilităţi, se pot apela toate persoanele domiciliate în zona afectată pentru a li se comunica din timp eventualele întreruperi (Anexa 1)

 • Modul Call Center

  image-4

  Aplicaţia se bazează pe unul sau mai multe fluxuri de mesaje, ce pot fi modificate şi extinse pentru a se adapta la o varietate foarte mare de cerinţe.
  Un flux de mesaje reprezintă în fapt totalitatea opţiunilor accesibile în cadrul unui apel, grupate pe categorii, sub forma unei structuri arborescente.
  Ascultarea opţiunilor şi navigarea în cadrul fluxului de mesaje se face folosind tastele unui telefon cu capabilităţi DTMF (telefon cu taste, sau telefon cu disc folosit împreună cu un dispozitiv de generat tonuri).
  Cetăţeanul are posibilitatea de a transmite mesaje. În cadrul fiecărei opţiuni a fluxului de mesaje există un flux de procesare care conţine paşii (operaţiile), condiţiile şi ordinea în care aceştia sunt executaţi.

 • Modul Administrare

  image-5

  Funcţiile de administrare permit:
  Accesarea şi gestionarea tuturor numerelor înregistrate în sistem;
  Gestionarea tipurilor de dosare, a stării acestora, a entităţilor de soluţionare şi a şabloanelor de soluţionare;
  Crearea, modificarea şi rularea de rapoarte.