Știri & Evenimente

Platforma „Batteries Europe”

Awesome Image
Platformă europeană pentru tehnologie și inovare (European Technology and Innovation Platform - ETIP) denumită „Batteries Europe”, a lansat pe data de 3 iulie 2020, un document care vizează prioritățile de cercetare și inovare pe termen scurt pentru sectorul bateriilor. Documentul de 200 de pagini este rezultatul colaborării între experții, organizațiile din domeniu și comunitatea de cercetare din toată Europa. Documentul constituie un suport în pregătirea parteneriatului nou în materie de baterii în cadrul programului de cercetare Horizon Europe și ar trebui, de asemenea, să faciliteze prioritățile și inițiativele statelor membre. Platforma „Batteries Europe” promoveaz prioritățile în materie de cercetare privind bateriile, reunind părțile interesate din industrie, comunitatea de cercetare și statele membre ale UE, pentru a stimula cooperarea și sinergiile dintre programele relevante de cercetare privind bateriile. Această platformă permite cooperarea între numeroasele programe de cercetare legate de baterii, lansate la nivelul UE și la nivel național, precum și inițiativele sectorului privat.

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul ec.europa.eu

@Copyright imagine ec.europa.eu