Știri & Evenimente

Combustibil provenit de la soare: Fotosinteza artificială

Competiția are ca obiectiv crearea unui prototip funcțional al unui sistem bazat pe fotosinteză artificială care poate produce combustibil sintetic utilizabil. Soluția trebuie să utilizeze fotosinteză artificială pentru generarea de molecule de combustibil printr-un sistem sintetic, urmând a fi livrat ca un singur dispozitiv integrat care utilizează fie biomimetica, nanotehnologia, biologia sintetică sau o combinație a acestor sisteme.
Data limita pentru înregistrare este 29 iunie 2020 iar pentru trimiterea propunerilor de proiect este 3 februarie 2021.
Pentru mai multe informații vizitați pagina ec.europa.eu