Știri & Evenimente

Proiectul RNYN – Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion

Proiectul își propune crearea unei rețele europene multidisciplinare, din care vor face parte țările cu o rată ridicată a tinerilor din mediul rural, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau program de formare (NEET). Rețeaua tinerilor NEET din zonele rurale (RNYN) urmărește crearea unui model de cercetare, plecând de la modelul bioecologic și se axează pe înțelegerea riscului de excludere socială și pe identificarea factorilor de protecție ai tinerilor NEET din zonele rurale. Proiectul are la bază trei obiective specifice:

  • Menținerea capacității de cercetare viitoare, cu accent pe persoanele definite de programul COST ca făcând parte din categoria ECI - Early Career Investigator și pe țările țintă, privind incluziunea ITC;
  • Crearea unui observator online destinat tinerilor NEETS din mediul rural;
  • Favorizarea utilizării cunoștințelor de către factorii de decizie și de către practicieni.

Planul de lucru RNYN va fi realizat de către 3 grupuri de lucru. Acesta va contribui la definirea unui model coerent pentru cercetările viitoare, bazându-se pe un sondaj intensiv, asupra tendințelor naționale și transnaționale, privind profilurile și sistemele de sprijin pentru tinerii NEETs din mediul rural precum și pe cele mai bune practici. metodologice și de intervenție în domeniu.

ATS este partener în cadrul proiectului DT4S.