Centrul de formare

Awesome Image

Centrul de Formare Profesională din cadrul ATS organizează cursuri de formare profesională, având în vedere prevederile O.G. 129/2000 aprobata prin Legea 375 /2002 privind Fomarea Profesională a Adulților.
Personalul Centrului de Formare Profesionala dispune de o vasta experienta in domentiul TIC si este direct implicat in procesul de formare profesionala a adultilor, dispunand de acreditari privind organziarea de cursuri de specializare si instruire pe linie de formare formatori.

MISIUNE

  • Formarea profesională a adulților în vederea dobândirii, menținerii și creșterii nivelului competitivității profesionale pe piața muncii, evaluarea și monitorizarea formării profesionale;
  • Evaluarea competențelor profesionale obținute în raport cu standardele ocupaționale/standardele de pregatire profesională și de calitate existente pe piața muncii;
  • Adaptarea programelor de formare profesională în vederea maximizării utilizării tehnologiilor noi;
  • Promovarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții;

Cursuri oferite

1. TIC: Designer pagini web

Acte necesare

  • Carte de identitate (în copie);
  • Certificat de naștere (în copie);
  • Certificat de căsătorie (după caz, în copie);
  • Ultimul act de studii (în copie; după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
  • Adeverinţa medicală cu menţiunea „apt pentru program de perfecţionare”