Danube4SEecosystem

Awesome Image

„Danube4SEecosystem - Consolidarea dezvoltării Economiei Sociale prin implicarea Autorităților Publice Locale în ecosistemul de sprijin al întreprinderilor sociale, pentru o piață a muncii mai incluzivă în Regiunea Dunării” (Enhancing the development of Social Economy by engaging Local Public Authorities in the Social Enterprises supporting Ecosystem for a more inclusive Labor Market in the Danube Region) este finanțat în cadrul Apelului I al Programului destinat Regiunii Dunării 2021-2027, Axa prioritară III – O Regiunea a Dunării mai socială, Obiectivul specific 3.1 – Piețe de muncă accesibile, incluzive și eficiente.

Obiectivul principal

Danube4SEcosystem vizează dezvoltarea de politici publice la nivel local prin implicarea autorităților publice în ecosistemul de sprijin al întreprinderilor sociale, pentru a facilita ocuparea incluzivă a forței de muncă în regiunea Dunării, sprijinind totodată funcționarea sustenabilă a întreprinderilor sociale.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea politicilor publice la nivel local pentru susținerea ecosistemului de sprijin al întreprinderilor sociale din Regiunea Dunării
 • Creșterea rezilienței, a cunoștințelor de management al inovării și abilităților ecosistemului întreprinderilor sociale din regiunea Dunării.
 • Promovarea cooperării și coordonării transnaționale a întreprinderilor sociale cu ecosistemul lor.

Perioada de implementare: 01.01.2024- 30.06.2026

Bugetul total al proiectului: 1.883.344,50 euro, din care Bugetul Advanced Technology Systems este de 163.160 euro. Contribuția Advanced Technology Systems în proiect este de 20 % - 32.632 euro

Consorțiu

 • Coordonator (lider de proiect): South Muntenia Regional Development Agency (Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia) - România
 • CDDA - Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Agenția de Dezvoltare a Dunării Centrale Nonprofit Ltd.) - Ungaria
 • SBA - Slovak Business Agency (Agenția de Afaceri Slovacă) - Slovacia
 • REDEA - Public Institution for the Development of the Međimurje County (Instituția Publică pentru Dezvoltarea Județului Međimurje) - Croația
 • RERA - Regional Development Agency of South Bohemia (Agenția de Dezvoltare Regională a Boemiei de Sud) - Cehia
 • ZSI - Centre for Social Innovation (Centrul pentru Inovare Socială) - Austria
 • CCIS - Chamber of Commerce and Industry of Serbia (Camera de Comerț și Industrie a Serbiei) - Serbia
 • RARS - Development Аgency of the Republic of Srpska (Agenția pentru Dezvoltare a Republicii Srpska) - Bosnia şi Herţegovina
 • ATS – Advanced Technology Systems - România

Parteneri strategici asociați

 • Asociația Comunelor din România (România)
 • Civil Impact Nonprofit Ltd. (Ungaria)
 • Asociația regională NS MAS ČR din Regiunea Boemia de Sud (Cehia)
 • Ministerul Economiei și Antreprenoriatului din Republica Srpska (Bosnia şi Herţegovina)
 • Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă (Slovacia)
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița (România)
 • Camera de Comerț și Industrie Budapesta (Ungaria)
 • Asociația Kemence (Ungaria)
 • Asociația de Investitori cu Impact Social (Ungaria)

Principalele rezultate ale proiectului Danube4SEcosystem

Proiectul Danube4SEEcosystem va aborda provocările din Regiunea Dunării urmărind dezvoltarea de politici și cadre legale pentru crearea unui mediu prosper pentru economia socială (Strategia pentru Ecosistemul de Economie Socială Incluzivă și Plan de Acțiune), ce for fi testate în centre pilot în 5 țări, pe 5 teme.
Consorțiul va disemina rezultatele și recomandările de politici către factorii de decizie și reprezentanții EUSDR prin organizarea a 3 seminarii de transfer de know-how (Policy Learning Dialogue - PLD), pentru îmbunătățirea politicilor existente și viitoare din Regiunea Dunării, care vor sprijini municipalitățile să susțină în mod sistematic funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale pe teritoriul lor, cu accent pe acele întreprinderi sociale care implică persoanele defavorizate pe piața muncii.
De asemenea, proiectul va spori reziliența și regenerarea întreprinderilor sociale, prin consolidarea abilităților și capacităților, va îmbunătăți cooperarea cu Autoritățile Publice Locale și părțile interesate prin furnizarea de cursuri de formare ce se bazează pe micro-acreditări de calificare, va contribui la crearea de rețele și va facilita participarea la ateliere de co-creare.
Proiectul D4SEE încurajează cooperarea ES-urilor cu ecosistemul lor prin crearea Rețelei de Economie Socială pentru regiunea Dunării și testarea Strategiei prin implementarea a 5 acțiuni pilot în 5 țări care vor duce la 15 acorduri de cooperare. Rezultatele acțiunilor pilot vor fi încorporate în Metodologia de sprijinire a economiei sociale D4SEE pentru aplicarea soluțiilor în modele de colaborare ale întreprinderilor sociale. Cunoștințele dobândite vor fi transmise în cadrul a trei Ateliere Transnaționale de Transfer de Cunoștințe și Ateliere Naționale de Transfer. Rețeaua de Economie Socială a Dunării, formată din 115 părți interesate (stakeholders) din regiunea Dunării, va asigura transferabilitatea rezultatelor proiectului și va construi legături cu ecosistemul regional al economiei sociale a regiunii Dunării.

Ca urmare a implementării proiectului, soluțiile nou dezvoltate care vizează nevoile și provocările din țările partenere sunt:

 • Două instrumente de evaluare a deficitului de competențe în sectorul economiei sociale din regiunea Dunării
 • Programul de consolidare a capacităților D4SEE pentru întreprinderi sociale și autorități publice locale durabile și reziliente, bazat pe modele de tip micro-învățare
 • Platformă inovatoare și incluzivă de instruire digitală pentru întreprinderi sociale (toate resursele sunt gratuite, publicate ca Open Education Resources (OER)
 • Programul Danube4SEecosystem pentru formare eficientă a mentorilor
 • Metodologia de sprijinire a economiei sociale D4SEE pentru aplicarea soluțiilor cu privire la modele de colaborare ale întreprinderilor sociale
 • Strategia D4SEE pentru Ecosistemul de Economie Socială Incluzivă
 • Rețeaua de Economie Socială pentru Regiunea Dunării

Prin implementarea proiectului Danube4SEecosystem (D4SEE), consorțiul, partenerii strategici asociați și persoanele interesate vor avea ca obiectiv dezvoltarea în comun a politicilor inovatoare pentru întreprinderile sociale prin implicarea autorităților publice locale în ecosistemul de sprijinire a întreprinderilor sociale, pentru a spori ocuparea incluzivă în regiunea Dunării, sprijinind în același timp funcționarea sustenabilă a acestora.