HR-JOBS

Awesome Image

Proiectul HR-JOBS - Măsuri integrate de ocupare pentru mediul rural
Proiectul de faţă răspunde Recomandărilor integrate pentru creştere şi ocupare (2005-2008) - COM (2005)141 din 12.04.2005 transpuse în Programul Naţional de Reforme 2007 – 2010 (PNR), convergent cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, Programul de Convergenţă 2007-2010 şi cu Liniile Directoare Strategice ale Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi ale Strategiei Europa 2020 şi Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă. Totodată, acest proiect contribuie şi la îndeplinirea indicatorilor de program stabiliţi prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Documentul Cadru de Implementare.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii şi adaptabilităţii resurselor umane din zonele rurale ale Regiunii Bucureşti - Ilfov, în vederea ocupării formale în activităţi non-agricole.

Date proiect

Autoritatea contractantă: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: „Investește în oameni!
Axa prioritară: Nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție: 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.
Coordonator: Fundația Convergențe Europene
Partener 1: Comuna Cornetu
Partener 2: Advanced Technology Systems

Identitate vizuală