INCLUDEME

Awesome Image

Proiectul INCLUDEME – Inclusive Digital Environments to Enable High-Quality Education for Disadvantaged and Disabled Learners
Proiectul INCLUDEME vizează educația incluzivă și accesibilă și prevede crearea de instrumente educaționale inovatoare destinate elevilor/ studenților/ cursanților cu dizabilități și din medii dezavantajate, urmărind totodată și oferirea de bune practici pentru formarea profesorilor și a părților interesate, pentru a dobândi cunoștințe și abilități sustenabile.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • LA NIVEL INDIVIDUAL
  • Permite elevilor/ studenților/ cursanților cu dizabilități și din medii dezavantajate să își îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de medii de învățare digitale personalizabile, disponibile atât în medii educaționale formale, cât și non-formale.
  • Oferirea de bune practivi pentru dobândirea de abilități sustenabile de către personalului didactic, pentru a optimiza capacitatea de a utiliza în mod eficient instrumentele digitale, promovându-se astfel educația incluzivă.
  • LA NIVEL DE COMUNITATE
  • Sprijinirea comunităților pentru a fi mai incluzive, prin creșterea gradului de conștientizare și prin dotarea părților interesate relevante cu cunoștințele, metodologiile și instrumentele necesare pentru probleme de excluziune socială și egalitate.
  • Crearea de sinergii între comunitățile locale și europene, pentru a stimula conștientizarea și schimbarea percepțiilor, conducând la acțiuni imediate și strategii pe termen lung, care susțin educația incluzivă.

Date proiect

Nr. Grant: 621547-EPP-1-2020-1-RO-EPPA3-IPI-SOC-IN
Cofinanțat de: Erasmus+
Coordonator: Advanced Technology Systems
Parteneri din mediul academic/Cercetători: Bremen Institute for Production and Logistics, University of Thessaly, South West University "Neofit Rilski"
Companii/ONG: Hands Free Computing, PA College Limited, Asociația cultural-educativă "Ambasadorii prieteniei"

Identitate vizuală

Rețele sociale