INDESEN

Awesome Image

Proiectul INDESEN – Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în rețelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă
Proiectul InDeSEn are drept scop optimizarea consumului și generării de energie într-o rețea de joasă tensiune (RJT) cu producere distribuită din surse de energie regenerabile (PD SER), prin proiectarea și implementarea unei platforme informatice inteligente de monitorizare, predicție și control.
Valoarea adăugată a proiectului constă în crearea și punerea în aplicare a unui sistem suport de decizie inteligent (INDESEN), dedicat unei RJT cu PD SER. Acesta integrează teoria deciziei și concepte ale inteligenței artificiale în acțiunile de monitorizare, supervizare, predicție și control și permite utilizatorilor săi, prin informațiile furnizate, să controleze consumul de energie electrică a dispozitivelor utilizate în vederea reducerii costurilor facturate, emisiilor de carbon, cererii de energie în perioadele de vârf și utilizării eficiente a SER. Aplicația va fi accesibilă oricarui utilizator interesat și va furniza atât informații cu caracter general cât și informatii tehnice referitoare la RJT cu PD SER. Validarea instrumentului software propus, interfațat web, se va face pe un model experimental de RJT cu PD SER. Caracterul inovator și complexitatea proiectului sunt date de integrarea elementelor de inteligență artificială în predicția consumului de energie și al cantității de energie din SER produse.

Date proiect

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012
Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616
Autoritatea contractantă: UEFISCDI
Coordonator: Universitatea Valahia din Târgoviște
Partener 1: Advanced Technology Systems
Partener 2: Universitea Politehnica Bucureşti

Identitate vizuală