MOBNET

Awesome Image

Proiectul MobNet - Cercetări privind crearea unui model experimental al unei rețele virtuale de tip mobile learning cu acces în timp real la cunoaștere și învățare, utilizând tehnologii de comunicații și dispozitivele terminale wireless
Sistemul mobil de management al cunoştinţelor poate fi utilizat în orice sector economic ca o modalitate de asistare a activităţii utilizatorilor mobili accesibilă atât din punct de vedere al costului, cât şi al utilizării. Conţinuturile mobile pot fi descărcate ca pachete SCORM, acesta fiind primul sistem mobil care facilitează exportul de resurse educaţionale standardizate. Rezultatele proiectului pot fi implementate atât la nivel general (de ex, pentru managementul cunoştinţelor în cadrul organizaţiilor publice şi private), cât şi la nivel specific (de ex. Facilitarea proceselor de învăţare/ instruire). Domeniile vizate sunt mLearning şi mBusiness.

Date proiect

Nr. Contract de finanțare: CNMP 12-087/2008
Cod de depunere: PO-04-Ed3-R1-F5
Autoritatea contractantă: UEFISCDI
Coordonator: Universitatea de Apărare Națională Carol I, București
Partener 1: SIVECO Romania
Partener 2: Advanced Technology Systems
Partener 3: Expert Trade Company
Partener 4: Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala

Identitate vizuală