RNY Observatory

Awesome Image

Proiectul RNYN – Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion
Proiectul își propune crearea unei rețele europene multidisciplinare, din care vor face parte țările cu o rată ridicată a tinerilor din mediul rural, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau program de formare (NEET). Rețeaua tinerilor NEET din zonele rurale (RNYN) urmărește crearea unui model de cercetare, plecând de la modelul bioecologic și se axează pe înțelegerea riscului de excludere socială și pe identificarea factorilor de protecție ai tinerilor NEET din zonele rurale.

RNY-Observatory

Proiectul are la bază trei obiective specifice:

  • Menținerea capacității de cercetare viitoare, cu accent pe persoanele definite de programul COST
    ca făcând parte din categoria ECI - Early Career Investigator și pe țările țintă, privind incluziunea ITC;
  • Crearea unui observator online destinat tinerilor NEETS din mediul rural;
  • Favorizarea utilizării cunoștințelor de către factorii de decizie și de către practicieni.

Date proiect

Nr. contract de finanțare: CA18213
Autoritatea contractantă: COST
Perioada implementare: 2019 - 2022

Identitate vizuală

WebsiteRețele sociale

Promo