Advanced Technology Systems

Awesome Image

ATS urmărește constant consolidarea cooperării sale cu instituţii publice şi mediul privat, ca mijloc de îmbunătăţire a performanţei şi eficienţei soluţiilor furnizate. Parteneriatele şi colaborările iniţiate la nivel naţional şi internaţional s-au concretizat pe proiecte de cercetare şi dezvoltare în direcţii precum:

  • Soluţii de interoperabilitate la nivelul unităţilor de administraţie publică;
  • Aplicaţii bazate pe tehnologii mobile;
  • Soluţii de business bazate pe Web;
  • Sisteme de management al conţinutului şi al cunoştinţelor;
  • Sisteme de procesare distribuită.

Parteneriate de succes

ATS își concentrează întreaga activitate pe inovarea sectorului public și privat, prin adaptarea continuă la cele mai recente tehnologii. ATS urmărește în același timp consolidarea relațiilor cu clienții, furnizând produse și servicii care îndeplinesc cerințele clientului, oferind consultanță în definirea nevoilor IT, până la etapa de instruirea.