Proiecte naționale și internaționale

Awesome Image

RNY
COST

Proiectul își propune crearea unei rețele europene multidisciplinare, din care vor face parte țările cu o rată ridicată a tinerilor din mediul rural, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional ...

Detalii

DT4S
ERASMUS+

Proiectul DT42, finanțat prin programul Erasmus+, are ca obiectiv formarea de abilități din cele mai diverse, necesare în educația pentru dezvoltare durabilă și nu numai. Proiectul se concentrează pe înțelegerea și combaterea ...

Detalii

BEACONING
H2020

Proiectul BEACONING are ca obiectiv principal crearea unei platforma educațională in care vor fi integrate jocuri educaționale, instrumente de creare de lecții, dispozitive de tip "beacons" etc...

Detalii

INDESEN
UEFISCDI

roiectul InDeSEn are drept scop optimizarea consumului și generării de energie într-o rețea de joasă tensiune (RJT) cu producere distribuită din surse de energie regenerabile (PD SER)...

Detalii

DESIG
UEFISCDI

Proiectul DESiG propune o abordare inovatoare care integrează concepte tehnice și pedagogice asociate jocurilor educaționale și care vizează facilitarea comunicării cu aplicații externe (exemplu: LMS).

Detalii

MOBNET
UEFISCDI

Sistemul mobil de management al cunoştinţelor poate fi utilizat în orice sector economic ca o modalitate de asistare a activităţii utilizatorilor mobili accesibilă atât din punct de vedere al costului...

Detalii

CODE2MOB
UEFISCDI

Proiectul „Aplicație pentru codificarea/ decodificarea codurilor de bare 2D, pentru accesarea Serviciilor Web pe telefoane/platforme mobile” are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea unei platforme...

Detalii

HR-JOBS
POSDRU

Proiectul răspunde Recomandărilor integrate pentru creştere şi ocupare (2005-2008), transpuse în Programul Naţional de Reforme 2007 – 2010 (PNR), convergent cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013...

Detalii