Proiecte naționale și internaționale

Awesome Image

Danube4SEcosystem
InterReg - Regiunea Dunării

Proiectul Danube4SEcosystem vizează dezvoltarea de politici publice la nivel local prin implicarea autorităților publice în ecosistemul de sprijin al întreprinderilor sociale, pentru a facilita ocuparea incluzivă a forței de muncă în regiunea Dunării ...

Detalii

INCLUDEME
ERASMUS+

Proiectul INCLUDEME vizează educația incluzivă și accesibilă și prevede crearea de instrumente educaționale inovatoare destinate elevilor/ studenților/ cursanților cu dizabilități și din medii dezavantajate, urmărind totodată și oferirea ...

Detalii

DIGITOOLS
ERASMUS+

Proiectul DIGITOOLS își își propune să contribuie la dezvoltarea conținutului educațional digital european, prin promovarea activităților pedagogice adaptate la contextul actual și pentru a îmbunătății abilitățile și competențele ...

Detalii

VIE
ERASMUS+

Proiectul VIE își propune să dezvolte o platformă digitală de colaborare care să susțină prezența virtuală pe lângă prezența fizică, prin modele de învățare hibride și flexibile. Scopul proiectului este de a crea un cadru metodologic...

Detalii

DT4S
ERASMUS+

Proiectul DT42, finanțat prin programul Erasmus+, are ca obiectiv formarea de abilități din cele mai diverse, necesare în educația pentru dezvoltare durabilă și nu numai. Proiectul se concentrează pe înțelegerea și combaterea ...

Detalii

BEACONING
H2020

Proiectul BEACONING are ca obiectiv principal crearea unei platforma educațională in care vor fi integrate jocuri educaționale, instrumente de creare de lecții, dispozitive de tip "beacons" etc...

Detalii

INDESEN
UEFISCDI

roiectul InDeSEn are drept scop optimizarea consumului și generării de energie într-o rețea de joasă tensiune (RJT) cu producere distribuită din surse de energie regenerabile (PD SER)...

Detalii

DESIG
UEFISCDI

Proiectul DESiG propune o abordare inovatoare care integrează concepte tehnice și pedagogice asociate jocurilor educaționale și care vizează facilitarea comunicării ...

Detalii

MOBNET
UEFISCDI

Sistemul mobil de management al cunoştinţelor poate fi utilizat în orice sector economic ca o modalitate de asistare a activităţii utilizatorilor mobili accesibilă atât din punct de vedere al costului...

Detalii

CODE2MOB
UEFISCDI

Proiectul „Aplicație pentru codificarea/ decodificarea codurilor de bare 2D, pentru accesarea Serviciilor Web pe telefoane/platforme mobile” are ca obiectiv dezvoltarea ...

Detalii

HR-JOBS
POSDRU

Proiectul răspunde Recomandărilor integrate pentru creştere şi ocupare (2005-2008), transpuse în Programul Naţional de Reforme 2007 – 2010 (PNR), convergent cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013...

Detalii