Evidență acțiuni juridice

Awesome Image

Fie că ne referim la o entitate publică, fie că este vorba de una privată, activitatea compartimentului juridic este într-o mare măsură concentrată pe reprezentarea instituţiei ca parte componentă în instanţă.
Este esenţial ca instituţia dumneavoastră, indiferent de poziţia în care se află în cadrul unei acţiuni de natură juridică – reclamant recurent sau pârât – să aibă o evidenţă clară şi uşor de gestionat a documentelor cu caracter juridic.
Modulul Evidență acțiuni juridice specific subdomeniului Legislativ – Contencios - Administrativ are în vedere integrarea evidenţei proceselor aflate pe rol şi evidenţa lucrărilor interne şi externe în care se implică compartimentul şi care pot conduce la întocmirea unor dosare

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Acțiuni juridice este evidenţa contravenienţilor şi dosarelor juridice aflate pe rol, lucrărilor interne şi externe, minorilor, a persoanelor puse sub interdicţie şi a persoanelor cu handicap.

Obiectivele specifice ale modulului Evidență acțiuni juridice sunt:

  • Chemarea în judecată şi formularea de întâmpinări;
  • Participarea la promovarea actelor administrative şi formularea de puncte de vedere juridice pentru compartimentele instituţiei;
  • Evidența noilor acte normative;