Registrul CFP

Awesome Image

Modulul Registrul C.F.P. este o aplicaţie dedicată întreţinerii datelor din registrul de control financiar preventiv, activitate prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama patrimoniului instituţiei, înainte de aprobarea acestora. Performanţele aplicaţiei pot fi puse în evidenţă prin utilizarea integrată cu modulele de Contabilitate şi Execuţie Bugetară, Document Management şi Arhivare Electronică.

Obiectivul aplicației

Modulul Registrul CFP are ca obiectiv asigurarea gestiunii financiare, în condiții de legalitate, economicitate și eficiență a fondurilor. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni.

Obiectivele specifice ale modulului Registrul C.F.P. sunt:

  • Definirea şi introducerea oricărui tip de document ce se supune regimului de viză C.F.P;
  • Preluarea din contabilitate a datelor;
  • Întocmirea mai multor registre C.F.P. pe utilizatori cu drepturi de viză C.F.P.;
  • Căutare multicriterială în cadrul registrului C.F.P. precum şi în arhive ale acestuia;
  • Numerotarea vizelor atât pe utilizator, cât şi pe instituţie;
  • Generare automată de număr unic de înregistrare în cadrul registrului;
  • Integrarea cu aplicaţia Managementul documentelor în vederea acordării vizei C.F.P. în corelaţie cu documentul primar care o necesită;
  • Controlul documentelor pe bază de semnătură electronică.