Evidență spațiu locativ

Awesome Image

Organizarea şi evidenţa dosarelor departamentului spaţiu locativ din cadrul instituţiei se gestionează cu ajutorul aplicaţiei Evidenţa Spaţiu locativ.
Ecranul principal prezintă o listă a persoanelor care au beneficiat de spaţii locative, existente în baza de date, informaţiile fiind organizate sub formă tabelară asemănătoare aplicaţiei Excel. Acest lucru permite o organizare şi regăsire eficientă a informaţiilor stocate în baza de date.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Evidență Spațiu Locativ este ținerea evidenței dosarelor pentru atribuirea de locuinţe dar și a cererilor privind transcrierea contractelor de închiriere, schimburile de locuinţe, intrări în spaţiu şi extinderi în cadrul aceleiaşi unităţi locative, în vederea soluţionării acestora.

Obiectivele specifice ale modulului Evidenta spatiu locativ sunt:

  • Evidenţa cererilor de spaţiu locativ conform O.G. nr. 19/1994, inclusiv arhivarea acestora;
  • Evidenţa cererilor de spaţiu locativ conform Legii 114/1996, inclusiv arhivarea acestora;
  • Evidenţa spaţiului locativ de stat şi a contractelor de închiriere;
  • Evidenţa listelor de priorităţi;
  • Evidenţa cererilor de atribuire de spaţiu locativ;
  • Evidenţa cererilor de atribuire de garaje;
  • Evidenţa cererilor de cazare provizorie;
  • Evidenţa cererilor de extindere;
  • Evidenţa listelor de priorităţi;
  • Evidenţa cererilor de atribuire locuinţă familiilor evacuate din locuinţe retrocedate.