Sistem vocal

Awesome Image

Modulul Sistem vocal pentru Administraţia Publică Locală urmărește îmbunătățirea calității comunicării dintre instituțiile publice şi cetăţeni, respectiv mediul de afaceri. Sistemul permite atât informarea non-stop a cetăţenilor, cât şi preluarea şi transmiterea de mesaje vocale dinspre şi către cetăţeni.
Modulul Sistem vocal este alcătuit din două componente principale: Call Center - permite gestionarea listei de apeluri, a mesajelor primite, dosarelor şi răspunsurilor şi Administrare - include opţiuni de gestionare a agendei telefonice, nomenclatoarelor şi rapoartelor.

Obiectivul aplicației

Modulul Sistem vocal are ca obiectiv principal informarea non-stop a contribuabililor despre cuantumul taxelor și impozitelor datorate Administrației Publice Locale, precum și preluarea şi transmiterea de mesaje vocale dinspre și spre cetăţeni.

Obiectivele specifice ale modulului sunt:

  • Urmărirea traseului parcurs pe flux de un apelant atât în timp real cât şi după operare;
  • Interogarea şi consultarea taxelor şi impozitelor prin telefon, informarea contribuabililor despre cuantumul taxelor şi impozitelor datorate Administraţiei Publice Locale şi despre modalitatea prin care se poate plăti. Înştiinţarea cetăţenilor asupra sumelor restante de plată;
  • Furnizarea de informaţii cu privire la adrese şi telefoane de contact, la programul de lucru cu publicul şi la programul de audienţe al direcţiilor subordonate Administraţiei Publice Locale, informaţii de specialitate grupate pe secţiuni, date despre cuantumul sumelor datorate de contribuabili Administraţiei Publice Locale şi despre facilităţile puse la dispoziţia cetăţenilor;
  • Transmiterea de solicitări verbale adresata unui departament al Administraţiei Publice Locale;