Managementul achizițiilor și investițiilor

Awesome Image

Modulul Managementul achizitiilor și investițiilor gestionează organizarea şi evidenţa proiectelor şi investiţiilor din cadrul unei instituţii, evidenţa achiziţiilor din cadrul instituţiei, generând automat după completarea câmpurilor obligatorii a tuturor documentelor unei licitaţii.
Modulul Managementul achizițiilor și investițiilor urmărește organizarea informațiilor sub forma tabelară asemănătoare aplicaţiei Excel. Acest lucru permite o organizare şi regăsire eficientă a informaţiilor stocate în baza de date. Modulul este conceput sa lucreze în mod multiutilizator, mai mulţi operatori putând sa lucreze în acelaşi timp cu aplicaţia fără a diminua performanţele programului.

Obiectivul aplicației

Modulul Managemenul achizițiilor și investițiilor are ca obiectiv principal organizarea și ținerea evidenței proietelor de achiziții și investiții, urmărind introducerea documentelor aferente achiziţiilor și investițiilor şi gestionarea listelor de documente caracteristice procedurii de achiziţie și investiție.

Obiectivele specifice ale modulului sunt:

  • Culegerea, afișarea și gestionarea datelor pentru un referat de investiții și pentru achiziții;
  • Gestionarea fișierelor pentru diverse modele ale caietelor de sarcini destinate investițiilor și achizițiilor;
  • Configurarea şi administrarea ofertanţilor şi a ofertelor acestora în funcţie de achiziţia selectată;
  • Urmărirea execuţiei din fiecare poziţie din deviz, pe date şi cât a mai rămas de executat importul unei situaţii de lucrări;