Evaluări profesionale

Awesome Image

Aplicaţia permite tipărirea de rapoarte în conformitate cu legislaţia în vigoare din România privind evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual.
Aplicatia tine evidenta fişelor de evaluare a performanţelor (inclusiv gestiunea documentelor) precum şi istoricul evaluărilor de-a lungul timpului.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Evaluări profesionale este gestionarea datelor cu privire la evaluările profesionale şi a rapoartelor de evaluare, precum şi gestionarea datelor cu privire la calificativele rezultate în urma evaluarilor.

Obiectivele specifice ale modulului Evaluări profesionale sunt:

  • Preluare utilizatori;
  • Preluare personal;
  • Preluare locurile de muncă (departamente);
  • Preluare drepturi de acces;
  • Preluare automată nume evaluatori;
  • Preluare automată a funcţiilor pentru evaluatori;
  • Preluare drepturilor de acces pe locuri de muncă;
  • Salvarea datelor de evaluări în aplicaţia de resurse umane.