Asistență socială

Awesome Image

Modulul Asistență socială asigură un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a diferitelor tipuri de ajutoare sociale facilitând gestionarea dosarelor înregistrate, generarea sumelor acordate şi plata acestor sume beneficiarilor de asistenţă socială. Modulul Asistență socială permite urmărirea și evidența persoanelor asistate prin reținerea datelor de ordin personal, a calității persoanei, a datelelor despre certificat, precum și datele despre eventuale facilități acordate persoanei.

Obiectivul aplicației

Modulul Asistență socială are ca obiectiv principal gestionarea cererilor de ajutor social și a plăţilor de ajutoare.

Obiectivele specifice ale modulului Asistență socială sunt:

  • Urmărirea însoţitorilor;
  • Evidenţierea sumelor pentru persoanele cu handicap;
  • Înregistrarea cererii de ajutor social de la titular;
  • Monitorizarea activităţii utilizatorilor în cadrul acestui tip de ajutor;
  • Realizarea de situatii pentru trezorerie, pentru ridicarea intr-o zi a banilor necesari pentru plata mai multe tipuri de ajutor;
  • Conexiunea cu celelalte module ale sistemului integrat ATLAS, dar este deschisa si la interoperabilitatea cu aplicatii dezvoltate de alti furnizori.