Contabilitate

Awesome Image

Modulul Contabilitate financiară este dezvoltat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea contabilităţii, Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi cu Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MF 1917/2005 cu modificările ulterioare, astfel încât toate rapoartele care se vor obţine vor respecta reglementările prevăzute de lege şi în formatul impus de standardul de prezentare a acestor informaţii.
Modulul Contabilitate financiară oferă acces facil şi deschis pentru utilizatorii finali, în orice moment din zi, la balanţa de verificare sintetică şi analitică, a bilanţului, precum şi a situaţiilor referitoare la conturile de profit şi pierdere, cu posibilităţi de refacere a acestora până la închiderea definitivă de lună.
Aplicaţia foloseşte date din celelalte module ale aplicaţiei de Contabilitate şi schimbă date cu alte module ale aplicaţiei.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Contabilitate financiară este ținerea evidenţei financiar-contabilă, permițând culegerea de date, întreţinerea, importul de documente din alte module, importul balanţe, închiderea exercițiului financiar, redeschiderea exerciţiului financiar, etc.

Obiectivele specifice ale modulului Contabilitate financiară sunt:

  • Operarea notelor contabile simple şi compuse de tipul „contul la următoarele (%)” sau „următoarele (%) la contul”;
  • Generarea rapoartelor pentru fişă cont, detaliată pe furnizor, client, debitor sau terţ, pentru un cont selectat;
  • Definirea de monografii contabile (moduri de contări predefinite);
  • Generarea în mod periodic şi automat a unei note contabile configurată de utilizator;
  • Gestionarea notelor de închidere cu posibilitatea închiderii prin proceduri automate a conturilor de venituri şi cheltuieli în funcţie de configurarea stabilită de utilizator.