Angajamente, lichidări, ordonanţări de plată, plăţi

Awesome Image

Modulul Angajamente, lichidări, ordonanţări de plată, plăţi este utilizat pentru introducerea, redactarea, întreţinerea şi urmărirea documentelor urmărind fluxul documentelor. Evidenţa şi urmărirea fazelor de lucru sunt conforme cu etapele descrise prin OMF 1792/2002 cu modificările ulterioare şi Ordin nr. 3421/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Obiectivul aplicației

Modulul urmăreşte gestionarea şi stocarea informaţiilor cu privire la: credite bugetare, angajamente bugetare, angajamente legale şi ordonanţări de plată.

Obiectivele specifice ale modulul Angajamente, lichidări, ordonanțări și plăți - ALOP sunt:

  • Întocmirea situației privind ALOP pe capitole compuse și urmărirea cheltuielilor pe articole bugetare;
  • Generarea automată de numere pentru propunerea de angajament, angajament, proiectul de angajament si ordonantare;
  • Afișarea de avertizări în momentul depășirii creditelor bugetare cu posibilitatea sau fara posibilitatea continuarii depasirii;
  • Oferirea de mecanisme de gestionare si urmarire a ordonantarilor de plata;
  • Asocierea dintre plata si ordonantare;
  • Stornarea Propunerilor de angajare a unei cheltuieli