Plată online

Awesome Image

Aplicaţia Plată online este modulul web al aplicaţiei ATLAS - Taxelor şi impozite și vine în întâmpinarea Ordonanţei Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 2002 prin care autorităţile Administraţiei Publice Locale au obligaţia să asigure implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, în fiecare oraş şi municipiu. Autorităţile Administraţiei Publice Locale au obligaţia să ia toate măsurile necesare, astfel încât plata impozitelor şi a taxelor locale să se poată face şi prin intermediul sistemului electronic.

Obiectivul aplicației

Aplicația oferă contribuabililor posibilitatea obţinerii de informaţii, prin intermediul Internetului, referitoare la impozitele aplicate pentru bunurile impozabile aflate in proprietatea acestora. Astfel aflarea de informaţii cu privire la situaţia rolurilor sau a plăţilor efectuate la rolurile unei anumite persoane este mult uşurată, fiecare contribuabil putând avea acces la propriile informaţii.

Obiectivele specifice ale modulului Plată online sunt:

  • Creșterea gradului de încasare a veniturilor la bugetul local;
  • Urmărirea și executarea operativă ale creanțelor bugetului local;
  • Simplificarea sistemului birocratic tradițional din sistemul fiscal românesc;
  • Reducerea efortului și timpului de către contribuabili;
  • Scăderea corupției din sistemul fiscal;
  • Posibilitatea reală a eliberării, pe loc, a documentelor fiscale care atestă plata;
  • Accesul de pe internet şi plată electronică prin telebanking.