Autorizații de construire

Awesome Image

Modulul Autorizaţii de Construire, ce cuprinde certificate de urbanism, construcţie, demolare, al aplicaţiei ATLAS urmărește realizarea activităților de controlul şi gestiune a procesului de eliberare a autorizaţiilor de construcţie, eliberarea certificatelor de urbanism şi raportarea către alte instituţii (Direcţia de Statistică, Inspecţia în Construcţii) a datelor cerute.
Modulul Autorizații de Construire urmărește asigura un flux cât mai bun al documentatiei între departamente, având ca functionalități principale înregistrarea, întocmirea, eliberarea și gestiunea sub formă de registru a cererilor de autorizații.

Obiectivul aplicației

Modulului Autorizații de construire are ca obiectiv principal gestionarea datelor despre autorizaţiile de construire şi certificatele de urbanism prin intermediul registrelor de evidenţă.

Obiectivele specifice ale modulului Autorizații de Construire sunt:

  • Înregistrează şi verifică cererea pentru certificatul de urbanism;
  • Identifică obiectul cerererii din planul de amlasament prin planul cadastral;
  • Identifică tipul de lucrare;
  • Validarea cererii pentru autorizaţia de construire;
  • Înregistrarea cererii;
  • Avertizarea utilizatorul în mod automat în cazul unor nereguli la întocmirea documentelor;
  • Generarea automată a rapoartelor lunare, trimestriale și anuale.