Salarizare

Awesome Image

Modulul Salarizare permite evidenta personalului şi a salarizării pe tipuri de salariaţi, pe locuri de muncă şi pe locuri de plată, realizând şi transportul de la o lună la alta a evidenţei reţinerilor, deducerilor, sporurilor permanente şi datoriilor pe care le au angajaţii.
Modulul Salarizare gestionează datele salariale specifice fiecărei structuri organizatorice ale unei entități, urmărind gestionarea datelor cu privire la posturile din statul de funcţii cu posibilitatea emiterii de raportări cu privire la acestea.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Salarizare este ținerea evidenței funcţiilor de personal, cu asocierea salariat-funcţie şi crearea ierarhiei de salariaţi.

Obiectivele specifice ale modulului Evaluări profesionale sunt:

  • Evidenţa salariaţilor cu gestiunea următoarelor informaţii pentru fiecare persoană
  • Evidenţierea pontajelor pe salariaţi, cu urmărirea zilelor efective de lucru, a concediilor, învoirilor personale, orelor suplimentare, definite în calendare
  • Înregistrarea şi calculul de salarii;
  • Calcularea salariului brut pornind de la salariul net şi invers;
  • Calcularea automată a procentului de vechime;
  • Evidența cheltuielilor cu salariile cu încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate;
  • Urmărirea grilelor de salarizare şi se evidenţiază impozitele, primele, avansurile, sporurile, reţinerile, deducerile;
  • Acordarea de prime, sau alte venituri în sumă netă sau sumă brută.