Autorizații comerciale de funcționare

Awesome Image

Modulul Autorizaţii Comerciale de Funcţionare realizează în mod electronic principalele operaţiuni legate de gestiunea autorizaţiilor desfăşurării activităţii de Comerţ, Comerţ Ambulant, Alimentaţie Publică, precum şi desfăşurării activităţii de prestări servicii, prevăzute în Legea 300/2004.
Modulul Autorizații Comerciale de Funcționare urmărește emiterea de autorizaţii de comercializare în pieţe pentru agenţii economici, autorizaţii de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară activitatea de organizare şi administrare a pieţelor agroalimentare și autorizaţie pentru agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Autorizații comerciale de funcționare este gestionarea autorizațiilor comerciale si avizelor comerciale precum și ținerea evidenței stadiilor acestora – propuse, respinse, eliberate, vizate/neavizate, suspendate, anulate, expirate, modificate.

Obiectivele specifice ale modulului Autorizații Comerciale de Funcționare sunt:

  • Colectarea datelor relevante din dosar;
  • Generarea automată a propunerii de autorizație/aviz;
  • Modificarea/actualizarea în timp a datelor colectate și căutarea/sortarea după diverse criterii a autorizațiilor/ avizelor prelucrate cu sau fără istoricul evoluției acestora.