Registratură

Awesome Image

Modulul Registratură oferă posibilitatea trimiterii documentelor către o altă instituţie publică şi aşteptarea revenirii lor pe fluxul de lucru, putând fi configurat după cerințele specifice ale operatorului. Aplicaţia dispune de o agendă unde sunt afişate toate documentele aferente utilizatorului autentificat, cu afişarea tipului de prioritate stabilit pentru cerere.

Obiectivul aplicației

Modulul Registratură are ca obiectiv principal înregistrarea tuturor documentelor vehiculate într-o organizaţie și prezentarea în timp real a stării documentelor înregistrate în sistem.

Obiectivele specifice ale modulului sunt:

  • Intrarea documentelor prin medii diferite şi regăsirea acestora după criterii diferite;
  • Crearea de documente tipizate de intrare/ieşire;
  • Căutarea de informaţii privind petiţionarul;
  • Emiterea de fluturaş configurabil pentru confirmarea înregistrării şi perioada de soluţionare;
  • Intrarea documentelor prin mai multe puncte;
  • Ataşarea automată a unui document la un flux prestabilit, în cazul în care s-a definit un flux pentru acel tip de document;
  • Stabilirea priorităţii documentelor la intrare;