Resurse umane

Awesome Image

Prin intermediul modulului Resurse umane se realizează o evidenţă completă a personalului din cadrul unităţii administrative. Aplicaţia gestionează informaţiile relative la gradul de pregătire, la specializările, cât şi la competenţele personalului. Modulul Resurse umane pune în evidenţă funcţionalităţile referitoare la evidenţa resurselor umane ale fiecărui entități, respectiv gestionarea datelor personalului, cu posibilitatea de consultare rapidă a datelor şi realizarea de situaţii necesare.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Resurse umane este ținerea evidenţei salariaţilor. Gestionarea personalului se face atât centralizat, cât şi separat, cu posibilitatea centralizării datelor pentru generarea unor situaţii specifice.

Obiectivele specifice ale modulului Resurse umane sunt:

  • Gestionarea datelor de personal, structura organizatorică, organigrama;
  • Evidența completă a personalului, cu posibilitatea de consultare rapidă a datelor şi realizarea de situaţii necesare;
  • Evidența fișelor de post/funcțiilor pentru fiecare angajat;
  • Introducerea şi gestionarea datelor de recrutare personal;
  • Introducerea evaluărilor personalului în funcţie de tipul de angajat , cât şi listarea informaţiilor personalului evaluat şi a celor care nu au evaluarea făcută precum şi listele cu persoanele care au făcut contestaţie la evaluări;
  • Evidenţa salariaţilor cu gestiunea datelor personale şi generarea acestora în registrul electronic al salariaţilor;
  • Generarea dosarului profesional al angajatului;
  • Evidența situaţiei disciplinare a angajatului;
  • Evidența concediilor medicale, a concediilor de odihnă cu posibilitatea evidenţei programării acestora;