Venit minim

Awesome Image

Modulul Venit minim gestionează veniturile pe membru de familie şi veniturile familiale. Se pot gestiona anchetele sociale care s-au efectuat şi care urmează a fi efectuate cu posibilitatea de generare de rapoarte specifice necesare.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Venit minim este gestionarea dosarelor caracteristice pentru persoanele care solicită venit minim garantat.

Obiectivele specifice ale modulului Venit minim sunt:

  • Evidența dosarelor de alocaţii;
  • Evidența datelor titularului;
  • Evidența datelor membrilor de familie, cu posibilitatea evidenţierii numărului de membri de familie;
  • Evidența persoanelor prestatoare de muncă sau neprestatoare de muncă;
  • Evidența tipului de alocaţii parentale sau monoparentale;
  • Evidenţa completă a dosarelor de ajutor social, a datelor titularului, a datelor membrilor de familie, cuantumul de ajutor, venitul familial a persoanelor prestatoare de muncă sau neprestatoare de muncă;
  • Evidenţa ajutoarelor de urgenţă conform legii nr. 416/2001 (Anexa 2);
  • Evidenţa ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în conformitate cu OUG.NR.5/2003.