Tabloul de bord al managerului

Awesome Image

Modulul Tabloul de bord al managerului este util în cadrul departamentului de management, pentru obţinerea unor situaţii sintetice, simple, rapide şi precise despre starea generală de sănătate şi performanţă a instituţiei. De asemenea permite și obţinerea sintetizată într-un timp scurt a informaţiilor necesare managerului pentru luarea unei decizii.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Tabloul de bord al managerului este asigurarea informării la nivelul managementului instituţiei asupra modului in care evoluează fenomenele specifice activităţii înregistrate în celelalte aplicaţii economice deţinute de beneficiar.

Obiectivele specifice ale modulului Tabloul de bord al managerului sunt:

  • Conducerea pe bază de indicatori economico-financiar;
  • Conducerea pe bază de bilanţ;
  • Realizarea unor situaţii statistice cu privire la activitatea economică desfăşurată in perioada de timp selectată, pe baza datelor introduse in celelalte module ale aplicaţiei;
  • Oferirea unui set corespunzător de indicatori economici, astfel încât să se permită obţinerea în mod automat a informaţiilor necesare;
  • Posibilitatea definirii unor noi indicatori, în funcţie de necesităţi;