Managementul Taxelor și Impozitelor Locale

Awesome Image

DETALII DESPRE COMPONENTELE MODULULUI


Modulul Taxe și impozitelor locale dezvoltat de Advanced Technology Systems face parte dintr-un sistem informatic integrat dedicat activităţilor Administraţiei Publice Locale. Activitatea de colectare a taxelor şi impozitelor desfăşurată în compartimentul de specialitate, este integrată cu activităţile specifice de evidenţă contabilă, cu informaţiile despre proprietate şi terenuri, cuprinse şi gestionate în fişele cadastrale de către compartimentul de specialitate şi cu informaţiile despre proprietari, deţinute şi actualizate în registrele de Stare civilă. Interoperabilitatea este importantă pentru că permite diferitelor componente să lucreze împreună. Această abilitate de a modulariza şi de a interconecta componentele este esenţială pentru a construi sisteme complexe şi flexibile.

Obiectivul aplicației

ATLAS - Taxe și impozite locale se adresează în special compartimentului din Administrația Publică Locală care se ocupă cu colectarea taxelor şi impozitelor, informațiile colectate putând fi utilizate și de către alte compartimente.

Obiectivele specifice ale modulului ATLAS - Taxe și impozite locale sunt:

 • Importul şi conversia datelor din sistemul folosit anterior de beneficiar;
 • Integrarea soluţiei cu celelalte componente ale sistemului: buget, contabilitate, urbanism-cadastru, asistenţă socială, precum şi interconectivitate cu aplicaţii de document management, call center, arhivare electronică;
 • Configurarea tipurilor de taxe și impozite cu care operează Administraţia Publică Locală, configurarea scutirilor şi bonificaţiilor aplicate;
 • Introducerea informaţiilor despre contribuabili, a masei impozabile şi a surselor taxabile;
 • Calcularea debitelor, majorărilor şi a penalităţilor la momentul solicitat, eliberarea de înscrisuri fiscale sau adrese solicitate;
 • Realizarea de raportări asupra operaţiilor efectuate şi evidenţa contabilă a operaţiunilor, jurnalizarea operaţiilor;
 • Calcularea dobânzilor de întârziere în funcţie de perioada debitelor (nomenclatorul de dobânzi păstrează istoricul pe diferite perioade);
 • Definirea si întreţinerea constantelor fiscale;
 • Calcularea diferenţelor rezultate în urma modificărilor legislative efectuate în cursul unui an fiscal;
 • Calcularea de bonificaţii diferite în funcţie de scadență și de natura sarcinii fiscale la care se aplică bonificaţia;
 • Gestiunea plăţilor fără debit cu posibilitatea definirii de atribute salvate sau folosite în calculul taxelor asociate;
 • Gestiunea proceselor verbale de contravenţie pentru nedeclararea în termen;
 • Gestiunea proceselor verbale de contravenţie pe emitent și tip de contravenţie, cu posibilitatea emiterii confirmării de luare în debit;
 • Realizarea unei proceduri automate de executare silită;
 • Realizarea unei proceduri automate de inspecţie fiscală;
 • Gestiunea multianuală a taxelor și impozitelor;
 • Realizarea unei simulări de distribuire de sume;
 • Realizarea unui calcul distribuit folosind reţeaua locală pentru severele mai puţin performante.