Stare civilă

Awesome Image

Modulul Stare Civilă al aplicaţiei ATLAS are ca scop urmărirea şi înregistrarea căsătoriilor, naşterilor şi deceselor dintr-o unitate administrativ - teritorială.
Prin intermediul acestui modul se face gestionarea informaţiilor de stare civilă: acte de stare civilă, certificate de stare civilă, livret de familie, fiind un punct de plecare al evidenţei persoanelor în alte module.

Obiectivul aplicației

Principalul obiectiv al modulului Stare Civilă este înregistrarea actelor de stare civilă precum și gestionarea corectă și completă a evidenței populației.

Obiectivele specifice ale modulului Stare civilă sunt:

  • Editarea, actualizarea, respectiv identificarea după nume şi prenume titular, nume şi prenume părinţi, data săvârşirii actului de stare civilă, data decesului, etc;
  • Extragerea, respectiv completarea formularelor de raportare date individuale şi statistice;
  • Adăugarea celor trei tipuri de acte de stare civilă (act de naştere, act de căsătorie act de deces) respectiv certificate de stare civilă (certificat naştere,certificat căsătorie,certificat deces);
  • Adăugarea în baza de date persoanele pentru căsătorie (date de căsătorie anticipat);
  • Gestionarea datele despre certificatele de naştere, căsătorie, deces, eliberate prin intermediul registrelor de evidenta a certificatelor de naştere /căsătorii /decese.