Managementul taxelor și impozitelor locale

Awesome Image

Aplicația ATLAS - Taxe și impozite include următoarele module:

  • Depunere declarații de impunere online - Permite depunerea, de către cetățenii cu acces online la sistemul de taxe și impozite, a documentației specifice pentru declararea bunurilor impozabile, facilitând comunicația directă între cetățeni și inspectori.
  • Consultare bază de date a direcției, de către membrii UNPIR (în baza unor protocoale încheiate între cele două entități) - Permite accesul autentificat al utilizatorilor specifici, membrii UNPIR, la informațiile cuprinse în protocolul de comunicare, informaţiile putând fi afișate în timp real din baza de date de taxe și impozite.
  • Eliberare certificate de atestare fiscală online la solicitarea autorităților publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea notarilor publici, conform delegărilor date de contribuabili. Submodulul, în conformitate cu prevederile art. 159 din legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și a OU nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul Administrației Publice Centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, permite depunerea de cereri electronice pentru certificate fiscale de către contribuabilii autentificați în sistemul on-line. Aceste cereri intră pe un fluxul de procesare, fiind emise de pe rolurile unice ale cetățenilor respectivi. Certificatele fiscale sunt generate în format electronic, cu semnătura digitală.
  • Comunicare prin mijloace electronice pe o platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcțiile de taxe și impozite locale. Submodulul, în conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP pentru aplicarea art. 46 alin. (8) și art. 47.alin(9) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, permite vizualizarea on-line a documentelor emise din aplicația de taxe si impozite locale, de care contribuabilii autentificați in cadrul sistemului. Cetățenii pot vizualiza istoricul complet de documente emise de la crearea contului și pot descărca aceste documente în format .pdf.
  • Interconectare cu PatrimVen în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 279/1736/2012 al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor Publice, prin care se face schimbul de informaţii în ceea ce privește contribuabilii și patrimoniul acestora pe de o parte și pe de alta parte, conturi, contribuții și obligații de plată ale acestora.